Tekintse meg közzétételi listánkat

I.1. Azonosító adatok, kapcsolat

Hivatalos név:

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1151 Budapest, Bogáncs u 10.

Postacím:

1151 Budapest, Bogáncs u 10.

Központi elektronikus levélcím:

info@palota-15.hu

Honlap:

www.palota-15.hu

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

ügyfélszolgálattal PALOTA-15 Nonprofit Kft. nem rendelkezik.

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:

ügyfélkapcsolati vezetővel a PALOTA-15 Nonprofit Kft. nem rendelkezik.

I.2. Szervezeti felépítés

Szervezeti ábra

2024.; 2023.;

I.3. Vezetők adatai, kapcsolat

Név

Munkakör

e-mail  |  telefon

Bicskei Attila

ügyvezető

info@palota-15.hu   |   06 1 307 7373

Kovács Zsuzsanna

főkönyvelő

info@palota-15.hu   |   06 1 307 7373

Becza Szabolcs

hr-, rehabilitációs szakmai vezető

info@palota-15.hu   |   06 1 307 7373

Vadász László

kötészeti részlegvezető

info@palota-15.hu   |   06 1 307 7373

I.4. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat

Név

Munkakör

e-mail  |  telefon

Tőkésy Richárd

Felügyelőbizottság elnöke

info@palota-15.hu   |   06 1 307 7373

Barkóczi Bianka Zsanett

Felügyelőbizottság tagja

info@palota-15.hu   |   06 1 307 7373

Garabits Tamás

Felügyelőbizottság tagja

info@palota-15.hu   |   06 1 307 7373

I.5. Ügyfélkapcsolati vezető

Ügyfélszolgálattal a PALOTA-15 Nonprofit Kft. nem rendelkezik.

I.6. Testületi adatok

Nem releváns.

I.7. Alárendelt közfeladatot ellátó szervezetek

Nem releváns.

I.8. Tulajdonolt gazdasági szervezetek

Nem releváns.

I.9. Alapított alapítványok

Nem releváns.

I.10. Alapított költségvetési szervek

Nem releváns.

I.11. Lapok, kiadványok

Nem releváns.

I.12. Felettes szerv, felügyeleti szerv

1.

Tulajdonosi joggyakorló szerv neve:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata

Polgármester:                  Cserdiné Németh Angéla

Elektronikus levélcím:     info@bpxv.hu

Székhely:                           1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

Postai cím:                        1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Telefonszám / telefax:    +36 1 305 3100

Honlap cím:                       https://bpxv.hu

2.

Hivatalos név:                   Budapest Főváros Kormányhivatala

Főispán:                                   dr. Sára Botond 

Főigazgató:                              dr. Mészár Erika

Elektronikus levélcím:     budapest@bfkh.gov.hu

Székhely:                           1056 Budapest, Váci utca 62-64.

Postai cím:                        1364 Bp., Pf.: 234.

Telefonszám / telefax:    +36 1 328 5862

Elektronikus levélcím:     budapest@bfkh.gov.hu

Honlap cím:                       http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

3.

Hivatalos név:                   Állami Számvevőszék

Elnök neve:                        dr. Windisch László

Elektronikus levélcím:     szamvevoszek@asz.hu

Székhely:                           1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postai cím:                        1364 Budapest 4. Pf. 54.

Telefonszám / telefax:    +36 1 484 9100

Elektronikus levélcím:     szamvevoszek@asz.hu

Honlap cím:                       https://www.asz.hu/

4.

Hivatalos név:                   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Vezető neve:                     dr. Szűcs Zoltán kollégiumvezető-helyettes

Telefonszám / telefax:     +36 1 354 4800

Székhely:                            1051 Budapest, Nádor u. 28.

Postai cím:                         1363 Budapest, Pf. 17.

Elektronikus levélcím:      ft.cegbirosag@birosag.hu

Honlap cím: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

II.1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

Jogszabályok:

 1. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 3. Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet
 4. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
 5. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet
 6. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
 7. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
 8. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 9. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításairól szóló 2011. évi CXCI. törvény
 10. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Kormányrendelet
 11. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 12. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 13. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 14. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 15. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 16. 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefűggő szabályokról

Szabályzatok:

Alapító okirat;

Szervezeti és működési szabályzat:

SZMSZ 2024.02.01-től

SZMSZ 2023.01.01-től (archív)

Általános adatkezelési szabályzat és minőségpolitika; 

Adatvédelmi tájékoztató

Visszaélés-bejelentési tájékoztató

Visszaélés-bejelentési eljárás szabályzat

Archív (1 év)

II.1. archív dokumentumok:

(Feltöltés alatt, később)

II.2. Tevékenységek, feladatok

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, rehabilitációja, közfoglalkoztatás, kerületi önkormányzati közfeladatokban történő közreműködés.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

Nem releváns.

II.4. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Nem releváns.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Nem releváns.

II.6. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

Nem releváns.

II.7. Nyilvános kiadványok

Nem releváns.

II.8. A testületi szerv döntései rendje

Nem releváns.

II.9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns.

II.10. Hirdetmények, közlemények

Nem releváns.

II.11. Pályázatok adatai

Nem releváns.

II.12. Vizsgálatok, ellenőrzések

2023. évben:

Állami Számvevőszék befejezte a „Többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése –
A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése –
1574 gazdasági társaság” című ellenőrzését. Ikt. szám: EL-3570-1718/2023.

ÁSZ jelentések közzététele.

További nyilvános megállapítások nincsenek.

II.13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

PALOTA-15 Nonprofit Kft 

1151 Budapest, Bogáncs u. 10.

info@palota-15.hu

Az igénylés módja: a szabályzat mellékletében található formanyomtatvány

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét az alábbi szabályzat rögzíti:

Közérdekű adatok közzétételének és megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat.

II.14. Statisztikai adatgyűjtések

Nem releváns.

II.15. Statisztikai adatszolgáltatás

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma és személyi juttatásának összesített összege

2024. I. negyedév, 2024. II. negyedév, 2024. III. negyedév, 2024. IV. negyedév

2023. I. negyedév, 2023. II. negyedév, 2023. III. negyedév, 2023. IV. negyedév

2022. I. negyedév, 2022. II. negyedév, 2022. III. negyedév, 2022. IV. negyedév

Közérdekű adat megismerése iránti kérelmek: 

2023. évben nem történt közérdekű adatigénylés.

2022. évben nem történt közérdekű adatigénylés.

2021. augusztus hónapban 1 db adatigénylés; teljesítve.

II.16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések

Nem releváns.

II.17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

Nem releváns.

II.18. Különös és egyedi közzétételi lista

2009. évi CXII. törvény 2. § szerinti adatszolgáltatás:

Vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok, vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók közérdekű adatai

Archív: 1 év:

(Feltöltés alatt, később)

II.19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nem releváns.

II.20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.

II.21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns.

II.23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Nem releváns.

II.24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns.

 
 

III.1. Éves költségvetés, beszámoló.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt határidőben az alábbi honlapon teszi közzé: https://e-beszamolo.im.gov.hu 

Üzleti tervek: 2024.; 2023.; 2022.;

III.2. Létszám és személyi juttatások

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

II.15. alatt található

2. A vezetők, a felügyelőbizottsági tagok és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésének összesített összege

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. vezetőinek összesített havi bruttó munkabére és díjazása, 2023. 06.01. napján: 3.110.000 Ft. Egyéb személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 

Az ügyvezető havi bruttó munkabére: 1.100.000 Ft

Jutalom az éves alapbér maximum 30%-a.

25 ezer km/év térítésmentes cégautó használat. 

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja:

 • elnök: havi bruttó 200.000 Ft (1 fő)
 • tagok havi bruttó 150.000 Ft (2 fő)

A felügyelőbizottsági tagok a tiszteletdíjukon túl egyéb juttatásban nem részesülnek.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Jogszabályi előíráson alapuló juttatások:

Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint. 

Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint.

4. A cégjegyzésre, a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak

Az ügyvezető önállóan, a főkönyvelő és a pénzügyi munkatárs együttesen jogosult cégjegyzésre, azzal, hogy munkáltatói jogokat kizárólag az ügyvezető gyakorolhat.

Az e-cegjegyzek.hu oldalon ingyenesen megtekinthető a munkavállalók hatályos cégképviseleti joga. 

A bankszámla feletti rendelkezésre az ügyvezető önállóan jogosult, a főkönyvelő és a pénzügyi munkatárs (pénzáros) együttesen jogosultak.

III.3. Működési és fejlesztési támogatások

Nem releváns.

III.4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

Az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések az alábbi táblázatban tekinthetők meg, naptári évenként egy táblázat.

 

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

Nem releváns.

III.6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

A PALOTA-15 Nonprofit Kft.-nél nem volt nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetés.

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Nincsenek.

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A PALOTA-15 Nonprofit Kft. nem a Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő, ezért a Kbt. 42.§-a alapján közbeszerzési terv készítésére nem köteles.

Közbeszerzési terv: 2023. (nemleges); 2024. (nemleges);

Skip to content